十大正规赌平台

十大正规赌平台

SCHOOL OF GOVERNMENT PEKING UNIVERSITY

  • |
  • EN

十大正规赌平台:学术委员会

学术委员会(按字母顺序排列)
 

主   任:金安平

 

副主任:句   华   沈体雁
 

成   员:包万超   黄恒学   何增科   金安平   句  华   李海燕   陆   军   宋  磊   时和兴

 

             沈体雁   王丽萍   萧鸣政    薛  领   燕继荣  俞可平   赵成根   张小劲

回到 顶部
十大正规赌平台-网投十大信誉平台